Uluslararası Standartlar Organizasyonu, 2003 yılında ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardını yayınlamadan önce de bu yönde bir takım çalışmalar vardı. Çin’de 1995 yılında yapılan bir toplantının konusu, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için uluslararası geçerliliği olan bir standart oluşturmaktı. Bu toplantıdan üç yıl sonra 1998 yılında, bu defa Dünya Ticaret Örgütü, turizm sektöründe standartlaşma konusunda gerçekleştirilen girişimleri desteklemişti. Çok geçmeden de Dünya Turizm Örgütü, turizm hizmeti veren işletmelerin sınıflandırılma yöntemleri konusunu dillendirmeye başlamıştı. Bütün bu çabalar, Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun yayınladığı ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardına yön vermiştir.

Günümüzde turizm sektöründe konaklama hizmeti veren bütün işletmeler ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardını uygulamaktadır ve ISO 18513 Belgesi talep etmektedir. Bu belgeye sahip olmanın işletmelere sağladığı avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

      ISO 18513 Belgesi uluslararası geçerliliğe sahiptir. Bu yüzden dış pazarlarda rekabet edebilmek için önemli bir belgedir.

      Ülke içinde ve dışında işletmenin tanıtımı ve reklamı yapılırken önemli bir katkı sağlamaktadır.

      Ülke içinde ve ülke dışında pazar payını arttırmak için önemli bir referanstır.

      Ziyaretçilere hizmet sunulurken işletmenin tutarlı olduğunu göstermektedir.

      Verilen hizmetlerde standartlara uyulduğu için işletmenin kurumsallaşma çabalarına katkı sağlamaktadır.

      İşletmenin karlılık ve verimlilik artışında önemli bir destektir.

      Ziyaretçilere sunulan hizmetlerde müşteri odaklı yaklaşım sergilenmektedir.

      İç ve dış piyasalarda sürekli gelişen ve iyileşen bir firma imajı yaratılmaktadır.

      İşletme performansı sürekli iyileşmektedir.

      İşletme içinde hızlı ve doğru bir iletişim kurulmuş olmaktadır.

      Turizm sektöründe işletme itibar kazanmaktadır.

      Uluslararası piyasalarda ve yabancı ülkelerde işletmenin tanınırlığı ve prestiji artmaktadır.

Aslına bakılırsa, Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, işletmelerin sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlamak açısından her sektörden kuruluşları kapsamaktadır. Ancak yine de sektörel bazda bu standardın yetmediği durumlar olmuştur. Bu çerçevede turizm sektörünün de bütün gereksinimlerini karşılayamadığı bir gerçektir. Uluslararası Standartlar Örgütü bu nedenle sektörel standartlara ağırlık vermiştir. ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı bu amaçla hazırlanmıştır. Uuluslararası geçerliliği olan tek yönetim sistemi olan bu standardın, çok uluslu müşteri kitlesi bulunan turizm işletmeleri için ciddi bir rekabet avantajı yarattığı söylenebilir.

Üstelik ISO 18513 standardı, yukarıda bahsi geçen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi üzerine inşa edildiğinden, bu sistemin kurulması ve yönetilmesi oldukça çabuk olur.

 

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi olarak, işletmelerinde ISO 18513 Turizm Yönetim Sistemi’ni kurmak ve ISO 18513 Belgesi’ne sahip olmak isteyen bütün turizm işletmelerine deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet veriyoruz. ISO 18513 Belgesi almanın işletmeye ne gibi avantajlar sağladığı konusunda aklınıza takılan her soruyu bizlere danışabilirsiniz.