Ülkemizde yol ve trafik güvenliği konusu ne yazık ki çok fazla gelişme sağlanabilen bir konu değildir. Bunun çeşitli nedenleri var. İlk neden olarak, bu konuda yolları kesişen birçok bilim dalının olması gösterilebilir. Buna rağmen pek de bilimsel çalışmalar yapılmamaktadır. Oysa yol ve trafik güvenliği konusunda uzman, profesyonel insanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu konuda gelişme sağlanmasında ikinci neden de, özellikle trafik karmaşası olan büyük şehirlerde yol ve trafik güvenliğine ilişkin kararların, teknik bir inceleme ve sağlıklı bir planlama yapılmadan alınmasıdır.

Bir neden de devletin bu konuda sağlam bir planının olmamasıdır. Farklı ulaşım modelleri içinde sistemsizlik gün geçtikçe daha çok büyümektedir. Bunun yanında trafik güvenliği testleri yapılmamaktadır ve bu konuda yasal hiç bir düzenleme de yoktur.

Bu nedenler göz önüne alındığında yol ve trafik güvenliği günlük önlemler ve kararlar ile geçiştirilmekte ve sorun olaya devam etmektedir.

Böyle olunca 2012 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanan ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, yol ve trafik güvenliği konusunda karar verici pozisyondaki kuruluşlar için son derece yararlı bir uygulama olmuştur.

Bu durumda, yol ve trafik güvenliğini geliştirme konusunda taahhütte bulunan kuruluşlar, ISO 39001 standartlarından faydalanacaklardır. Böyle olunca karayolları, kullanıcılar açısından daha güvenli bir hale gelecektir.

ISO 39001 standartları, yol ve trafik güvenliği yönetimi için olması gereken en az koşulları belirler. Trafik kazalarında bunca insanın ölmesi, yaralanması veya sakat kalması, sonunda resmi otoriteleri, karayolu yetkililerini, güvenlik unsurlarını ve özel firmaları bu şekilde standartlar geliştirmeye yönlendirmiştir.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ile birlikte kuruluşlar, toplumsal sorumluluk ve kurumsal güvenlik hedeflerine ulaşmış olacaklar, topluma bu hedefleri ciddiye aldıklarını gösterecekler, daha iyi bir yönetim sayesinde verimliliklerini arttıracaklar ve giderlerini düşüreceklerdir.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin içeriği konusunda daha fazla bilgi almak, hatta Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.