ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bir kuruluşun faaliyetleri sırasında havaya, toprağa ya da suya bıraktığı atık maddeleri, kısaca çevreye verdiği zararları en az miktara indirmek ve doğal kaynak tüketimini en düşük seviyede tutmak amacıyla kurulmaktadır.

Dünyanın doğal kaynaklarının gittikçe tükendiği günümüzde, bu konuya önem veren ve hassasiyet gösteren kuruluşlar, toplumda ve müşterileri karşısında itibar kazanmaktadırlar. Bu çabaları bir de Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından belirlenen ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uyarak gösteriyor olmak, bu kuruluşların ürettiği mal veya hizmetlerin, müşteriler tarafından daha fazla tercih edilmesine neden olmaktadır.

Diğer taraftan, bu kuruluşlar, Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin bir şekilde kullandıklarından ve doğal kaynak tüketimini minimumda tuttuklarından, üretim faaliyetlerinde de ciddi düşüşler izlemektedir. Bunun yanında acil durum ve olası kaza önlemleri de önceden belirlenmiş olduğundan, bu durumlarda çok daha az karşılaşmakta ve buna bağlı olarak sorumluluk sigorta maliyetlerinde de tasarruf sağlamaktadırlar.

İlk olarak 1996 yılında yayınlanan, 2004 yılında ise revize edilen Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygun faaliyet gösteren kuruluşlar, talep ettikleri takdirde, belgelendirme kuruluşlarından ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaktadırlar.

Peki hangi kuruluşlar bu belgeyi alabilirler? En basit anlatımı ile üretim sırasında atıkları olan bütün kuruluşların Çevre Yönetim Sistemi kurmaları ve akabinde Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaları gerekmektedir.

İlk bakışta akla gelen firmalar, plastik enjeksiyon üretim yapan firmalar, beton ve inşaat işleri yapan firmalar, gıda firmaları, tekstil firmaları, makine üreten firmalar, araç servisleri, yedek parça üreten firmalar matbaalar, kimya laboratuvarları, tıbbi malzeme üreten firmalar, hastaneler, sağlık kuruluşları ve polikliniklerdir.

Bütün bu sayılan ve bunlara benzer faaliyet gösteren firmaların çevreye etkileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Havaya emisyonlar
  • Suya boşaltmalar
  • Katı ve tehlikeli atık şeklinde toprağa bırakılanlar
  • Elektrik, su, fueloil, motorin, hammadde ve benzeri kaynak tüketimleri

ISO 9001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen kuruluşlar, daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.