Bir kuruluşun ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alması, o kuruluşun hem enerji yönetimi konusundaki başarısını hem de gelecekte daha güzel bir dünya için çabasını ortaya koymaktadır. Bu belgeyi alabilmek için, o kuruluşun öncelikle Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve uyguluyor olması gerekir arkasında da akredite bir belgelendirme kuruluşuna başvurarak belge talep etmesi gerekmektedir.

Belgelendirme kuruluşu firmanın bu yöndeki talebini aldığı zaman iki aşamalı bir çalışma gerçekleştirir.

Bu çalışmanın birinci aşaması, kuruluş tarafından sistem kurma çalışmaları kapsamında düzenlenen, enerji politikası, iş süreçleri, uygulama talimatları ve diğer dokümanlar üzerinden yapılan bir ön tetkik aşamasıdır. Bu aşamada sadece dokümantasyon üzerinden gidilir ve bir eksiklik veya hata olup olmadığına bakılır. Bu inceleme sırasında düzeltilmesi gereken noktalar görülmüşse, bunların düzeltilmesi talep edilir.

Bu çalışmanın ikinci aşaması ise, yerinde denetim çalışmasıdır. Ön tetkik sırasında, belgelendirme kuruluşu, firmanın kurduğu Enerji Yönetim Sistemi’nin esasları ve uygulaması hakkında yeterince bilgi sahibi olmuş olacaktır. Şimdi sıra uygulamanın izlenmesindedir. Sistem standartları firmada ne kadar uygulanmaktadır, buna bakılacaktır. Firmanın faailyet gösterdiği alana gidilir ve hazırlanan politika, iş süreçleri, uygulama talimatları ve bütün dokümantasyon çalışmalarının gerçekte ne kadar etkin uygulandığına bakılır. Denetim çalışması sırasında her seviyedeki çalışan ile görüşmeler yapılır.

Eğer bu ikinci aşama da başarı ile tamamlanırsa, belgelendirme kuruluşu firma için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi düzenleyecek ve teslim edecektir. Bu belgenin geçerlik süresi üç yıldır. Ancak her yıl, firmanın Enerji Yönetim Sistemi standartlarına uygun faaliyet gösterip göstermediğini anlamak ve sistemin devamlılığından emin olmak için gözetim tetkikleri yapılacaktır.

Eğer firmada Kalite Yönetim Sistemi ya da Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve uygulanıyorsa, belgelendirme süreci daha hızlı ve kolay olacaktır. Çünkü Enerji Yönetim Sistemi standartları bu sistemler ile çok yakın benzerlikler göstermektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme süreci hakkında daha detaylı bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.