Faaliyet alanı ne olursa olsun, kullanılan enerji bütün kuruluşlar için kritik ve önemli bir maliyettir. Bunun yanında, enerji kaynaklarının tükenmesi ve iklim değişikliği gibi sorunlar da kuruluşa ilave maliyet olarak geri dönmektedir. Yeni enerji kaynaklarının bulunması ve geliştirilmesi ise hiç de kolay bir iş değildir. Bu yüzden kuruluşlar enerji kaynaklarını ve enerji kullanım ihtiyaçlarını optimize ederek enerji tüketimlerini ve maliyetlerini düşürebilirler. Bu aynı zamanda küresel ısınma gibi enerji kullanımının dünya çapındaki etkilerini de düşürecektir.

Bu açıdan ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi standartları, sadece kuruluş için değil dünyamızın geleceği açısından da yarar sağlamaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak ve uygulamaya geçirmek sanıldığı kadar kolay bir çalışma değildir. Harcanacak süre, kullanılan enerji kaynakların çeşitliliğine, hazırlanması gerekli süreçlerin yoğunluğuna ve kuruluşun başka hangi yönetim sistemlerine sahip olduğuna bağlı olarak değişecektir. Örneğin kuruluş daha önce Kalite Yönetim Sistemi’ni ya da Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve uyguluyor ise Enerji Yönetim Sistemi’ni kurmak daha az zaman alacaktır. Ama genel olarak bu sistemin kurulması için ortalama 6 aylık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır.

Çalışmalara başlandığında önce bir enerji yönetimi ekibi kurmak gerekir. Arkasından üst yönetim ile görüşülerek bir enerji politikasının tespit edilmesi sağlanır. Her kalite çalışmasına olduğu gibi burada da üst yönetim desteği olmadan sistem kurmak mümkün değildir.

Hazırlanacak enerji politikası, en azından enerji performansının sürekli iyileştirilmesi, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanması ve yasal düzenlemelere uymayı taahhüt etmelidir.

Sonrasında proje ekibi, kuruluşun tespit ettiği stratejiler ve uygulamayı planladığı projelere bağlı olarak, süreç belirleme ve uygulama talimatları gibi dokümantasyon çalışmalarına başlayacaktır. Genel olarak Enerji Yönetim Sistemi standartlarının yapısı Çevre Yönetim Sistemi standartları ile paraleldir.

Sistem kurulduktan sonra kuruluşun enerji performansı izlenebilir olmalıdır. Kuruluştaki enerji tüketimi, enerji kullanımı, enerji yoğunluğu, enerji verimliliği ve benzeri birçok ölçülebilir değer denetlenebilir ve kontrol altında tutulabilir olduğu ölçüde kuruluş enerji hedeflerine ulaşacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı konusunda daha açıklayıcı bilgi almak, hatta bu sistemi kurmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.