Kuruluş büyük de olsa, küçük de olsa, faaliyetleri itibariyle tehlikeli olabilecek durumlar az da olsa, çok da olsa, işçi sağlığına ve iş güvenliğine önem veren kuruluşlar, bu konudaki yasa ve yönetmeliklerin resmi düzenlemelerine uymakta tereddüt etmezler. Bunun yanında bu yasal düzenlemeleri de içinde barındıran OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak ve bir belge almak, bu firmaların sorumluluk duygularının bir parçasıdır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak isteyen kuruluşlar, işletmelerinde öncelikle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuş olacaklardır. Bu sistem sayesinde tehlike analizleri tamamlanmış, risk değerlendirmeleri yapılmış, riskler ortadan kaldırılmış, tam olarak kaldırılamayan riskler için önlemler alınmış, çalışanlara gerekli eğitimler verilmiş, acil durum planları yapılmış, performans ölçümlerine başlanmış ve sistemin sürekliliği sağlanır duruma gelmiştir.

O zaman geriye tek bir iş kalıyor, o da bir belgelendirme kuruluşuna başvurmak ve belge talep etmek.

Belgelendirme kuruluşu başvuru ile birlikte teslim edilen bilgi ve belgeler üzerinden ön değerlendirme çalışması yapar. Bu çalışmada bir eksiklik tespit edilirse kuruluşa haber verilir ve eksikliğin tamamlanması talep edilir. Eğer bir eksiklik görülmezse belge isteyen kuruluşta denetim çalışmalarına başlanır.

Belgelendirme kuruluşuna bağlı denetçiler, kuruluş nezdinde kuruluşun faaliyetleri ve kurulan sistemin uyumu konusunda incelemeler yapar. Özellikle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını gözlemler. Yapılan denetim çalışmaları sırasında fark edilen uygulama hataları, eğer kısa sürede düzeltilecek türden ise bunların giderilmesini sağlar.

Denetim çalışmalarının sonunda açıklamalı bir rapor düzenler ve belgelendirme kuruluşuna teslim eder. Belgelendirme kuruluşu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni verip vermemeye, bu raporun sonuçlarına göre karar verir.

Belge talep eden kuruluşun, sistemin gerektirdiği standartları tam olarak kurup işlettiğine ikna olunursa, belge düzenlenir ve teslim edilir.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve belge alınması konusunda TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanları gerekli desteği vermeğe hazırdır.