İş güvenliğine önem veren ve işçi güvenliğini ön planda tutan bütün kuruluşlar, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak zorundadır. Çünkü bu sistem sayesinde, çalışanlarını kaza ve benzeri tehlikeler karşısında korumuş olacaktır. Ayrıca bu durumların, hem kuruluş üzerinde hem de çalışan üzerinde yarattığı olumsuz etkileri önlemiş olacaktır. Kuruluşun ve çalışanların zarar görmemesi en temel beklentidir. Eğer çalışanlar için her yönü ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanamamış ise, o kuruluşun rekabet etme gücü de düşecektir.

Sanayileşmeye çalışan ve gelişmekte olan birçok ülkede, bir ölçüde ülkemizde de, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu sorunludur. Elbette çıkan sorunlar çalışanların sağlığını etkilemektedir. Ancak diğer taraftan kuruluşun üretimi ve iş verimi de etkilenmektedir.

Bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek ve bir çözüm getirmek amacı ile, üretim sektörü olsun hizmet sektörü olsun, iş yerlerini çalışanlar için daha güvenlikli ve sağlıklı bir hale getirmek için çeşitli yasalar ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Bu yasal düzenlemeler bir kısım zorunluluklar da getirmiştir. Yine de yaşanan iş kazalarına, hatta ölümle sonuçlanan olaylara bakılırsa, bir kısım kuruluşların yeterince önem vermedikleri de ortadadır.

Britanya Standartları Enstitüsü tarafından ilk olarak 1999 yılında çıkarılan OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi standartları, elbette bir zorunluluk değildir ama bu sistemin kurulması ile birlikte, yasaların getirdiği zorunlulukların yerine getirilmesine de yardımcı olabilecek bir sistemdir. Üstelik uluslararası alanda kabul görmüş standartlar olduğundan, bu sisteme sahip olan kuruluşların, iç piyasada olduğu kadar uluslararası piyasalarda da rekabet etme şansı olacaktır.

Bugün çok sayıda kuruluş, artık risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmaktadır. Bu sayede sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerini tutarlı bir şekilde tanımlamakta ve bu riskleri kontrol altına alarak, olası tehlikeli durumların önüne geçebilmektedir. Bu şekilde de çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunabilmektedir.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun çalışanlarına başvurabilirsiniz.