OHSAS 18001 standartları, yapısal özellikleri şu bölümlerden oluşmaktadır:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne ilişkin genel şartlar
 • Sistem politikası
 • Sistemin planlanması
 • Sistemin uygulanması ve çalıştırılması
 • Sistemin kontrol edilmesi ve düzeltici faaliyetlerin yapılması
 • Yönetimin gözden geçirme yöntemi

Bu yapı gösteriyor ki OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi temel prensipleri esas olarak beş tanedir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi politikası: Kuruluşun üst yönetimi tarafından onaylanmış bir politikası bulunmalıdır.
 • Planlama: Tehlikelerin ortaya konması, risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerinin alınması için işlemler belirlenmeli ve yazılı iş süreçleri oluşturulmalıdır.
 • Uygulama ve işletme: Kontrol edilmesi ve önlem alınması gereken noktalardaki risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlamalıdır. Acil durumlara hazırlıklı olmak için planlar yapılmış olmalıdır.
 • Kontrol etme ve düzeltici faaliyetleri yapma: Sistem performansı düzenli olarak izlenmeli ve ölçülmeli, gerektiği zaman düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmalıdır. Her durumda risk değerlendirmeleri yapılmış olmalıdır. Sistem belli aralıklarla iç tetkike tabi tutulmalıdır.
 • Yönetimin gözden geçirmesi: Kuruluşun üst yönetimi sistemi belli aralıklarla gözden geçirmelidir.

OHSAS 18001 standartları, kalite, çevre, güvenlik veya mali yönetim gibi diğer yönetim sistemlerine özel koşulları karşılamaz. Ancak kolayca bu sistemlerin standartları ile uyumlu hale getirilebilir. Entegrasyonu oldukça kolaydır. OHSAS 18001 standartlarında objektif olarak değerlendirilebilecek koşullar bulunmaktadır. Ancak sistemin doğru çalıştırılması için, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi politikasında taahhüt edilenlerin ötesinde, ayrıca yasal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir.

OHSAS standartlar serisinde iki temel standart bulunmaktadır. Bunlardan biri olan OHSAS 18001, bir kuruluşun işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini kontrol etmesi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda performansını iyileştirmesini sağlamak için gerekli koşulları kapsar. OHSAS 18002 ise OHSAS 18001’in gerekliliklerini açıklayan uygulama rehberi niteliğindedir.

Sıklıkla değişen yasalara uyum sağlamak ve olası riskleri düşürmek etmek için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi en iyi araçtır. Risk analizine dayalı bir yönetim sistemi olan bu sistemin amacı, güvenlikli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel prensipleri hakkında bilgi almak isteniyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.