Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, bütün turizm işletmeleri için geçerlidir. Önemli olan kaliteli, doğru ve hızlı hizmet verebilmektir. Ancak turizm sektörü, diğer hizmet sektörlerinden farklı özelliklere ve uygulamalara sahiptir ve kalite standartları dışında bu sektöre özgü ayrıcalıkları vardır. Böyle olunca Dünya Turizm Örgütü tarafından, Dünya Ticaret Örgütü tarafından ve bunların dışında gerçekleştirilen çeşitli toplantılar ve organizasyonlar aracılığı ile sadece turizm işletmelerine yönelik bir standart geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuncusu Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından 2003 yılında tamamlanmış ve yayınlanmıştır. ISO 18513 Turizm Yönetim Sistemi’nin temelinde yine Kalite Yönetim Sistemi yatmaktadır. Ancak belli noktalarda turizm sektörünün faaliyet alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda bu sistemden ayrılmaktadır.

Bu şekilde turizm sektöründe verilen hizmetler bir standarda kavuşturulmuş olmaktadır. ISO 18513:2003 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı özellikle şu hizmet noktalarına odaklanmıştır:

  • Kat hizmetleri ve ön büro (işaretler, rezervasyon, terminoloji)
  • Eğitim
  • Güvenlik
  • Voltaj ve elektrik fişleri
  • Sağlık (yiyecek ve içecek, güvenlik, eğitim, satın alma)
  • Performans ve ürün değerlendirme

Uluslararası kabul gören bu standart sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde turizm alanında alınan hizmetler aynı standartta olacaktır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren bütün kuruluşların ISO 18513 standardını uygulaması ve ISO 18513 Belgesi’ne sahip olması mümkündür. Yukarıda açıklandığı şekilde bu standart kolayca ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi’ne entegre olabilmektedir.

Anlaşaıldığı gibi, işletmelerinde ISO 18513 standardını uygulayan firmalar önemli bir rekabet avantajı elde etmektedir. Bu firmalar ulusal ve uluslararası piyasalarda önemli bir prestij kazanmakta ve hem gelirlerini hem de verimliliklerini arttırmaktadır.

ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi kurulurken en önemli aşama dokümantasyondur. Bütün iş süreçlerinin, uygulama talimatlarının, görev tanımlarının, iş akış şemalarının, kullanılan formların ve tabloların istenilen standartta yazılması gerekmektedir. Bu çalışmalar tamamlanmadan ve uygulamaya geçilmeden belge alınamaz. ISO 18513 Belgesi, bu çalışmaların tamamlanmasından sonra akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşundan talep edilebilir. Yapılacak denetim çalışmalarından sonra işletmenin bu sistemi kurduğu ve uyguladığı anlaşılırsa, ISO 18513 Belgesi düzenlenerek firmaya teslim edilir. Aksi halde eksiklerin giderilmesi ve yeniden denetim yapılması gerekir.

ISO 18513 Belgesi’nin geçerlik süresi üç yıldır. Buna rağmen her yıl ara denetimler yapılarak işletmenin faaliyetleri gözden geçilirmelidir. Bu denetimler sırasında aksayan yönler varsa düzeltilmesi istenir. Ağır uygulama eksikleri tespit edilirse belgenin iptal edilmesi de mümkündür.

 

Firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, turizm sektöründe hizmet veren işletmelerin belgelendirme çalışmalarında da güçlü bir kadro ve altyapı ile hizmet vermektedir. ISO 18513 Turizm Yönetim Sistemi Belgesi hakkında detaylı bilgiler almak ve ISO 18513 Belgesi’ne sahip olmak için hemen şirketimiz yönetici ve çalışanlarına müracaat edebilirsiniz.