Είναι η δραστηριότητα πιστοποίησης ότι οι υπηρεσίες του τομέα του τουρισμού είναι επαρκείς σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή χωριστό έγγραφο.

Ποιότητα, το Περιβάλλον, την επισιτιστική ασφάλεια, την ασφάλεια, την κοινωνική ευθύνη, την εφαρμογή συστήματος διασφάλισης της ενέργειας στον τομέα, τη βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, την αειφορία, οι πελάτες αποκτούν την ικανοποίηση και την ικανοποίηση και εργάζεται στο σύνολό του έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες στο πιο οικονομικό επίπεδο.

Τα πρότυπα πιστοποίησης είναι τα πρότυπα HOTEQ500, Star Certification και ISO Series.

Είναι το μόνο ολοκληρωμένο πρότυπο στους τομείς του τουρισμού, της ξενοδοχειακής διοίκησης, της φιλοξενίας και του τουρισμού. Η εμφάνιση του προτύπου προορίζεται για τον πελάτη να λαμβάνει υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για τις αρχές της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων και να προτιμούν τις φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις. Με βάση το γεγονός ότι οι τουριστικές ξενοδοχειακές δραστηριότητες γίνονται ένα κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός. Το HOTEQ 500 Standard είναι το πρότυπο εξυπηρέτησης που έχει σχεδιαστεί για την ξενοδοχειακή βιομηχανία τουρισμού, την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό το πρότυπο δεν έχει διεθνή ισχύ, ισχύει για τον πελάτη. Στόχος της είναι να φέρει τη δέσμευση της εταιρείας στην ικανοποίηση του πελάτη και την ικανοποίηση του για την ικανοποίηση και την ικανοποίηση του πελάτη.

Σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα για όλα τα είδη των οργανισμών, αρχών διαχείρισης, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και την εφαρμογή της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης, την επιθεώρηση και την πιστοποίηση των 7 ονομάζεται δραστηριοτήτων πιστοποίησης STAR.

7 YILDIZ Οι δραστηριότητες πιστοποίησης καθορίζονται με την εγγραφή και την εγγραφή των οργανισμών σύμφωνα με τα πρότυπα επιχειρηματικής διαχείρισης. Επιτυγχάνει τους εγχώριους και ξένους τουριστικούς πράκτορες και επιχειρήσεις ότι ο προσδιορισμός και η καταγραφή αυτών των προτύπων που εφαρμόζουν οι Οργανισμοί Τουρισμού παρέχονται με το πλήρες φάσμα της πιστοποίησης και των αρμόδιων επιθεωρήσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της ικανοποίησης, παρέχει αποδόσεις και κέρδη σε οργανισμούς.

Η πιστοποίηση 7 YILDIZ παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα και οφέλη στους οργανισμούς στον τομέα του τουρισμού.

Μερικά από αυτά τα οφέλη.

Η κερδοφορία και η αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση του μεριδίου της αγοράς, κυριαρχούν στην εξουσία ανταγωνιστικότητα και το κόστος των τιμών πώλησης, η παγκοσμιοποίηση και η φήμη των επιχειρήσεων κέρδη, πειθαρχία των επιχειρήσεων, ποσοστό θεσμοθέτηση της αλλαγής, την προσαρμογή του συστήματος, εταιρική ανάπτυξη, την τεχνολογία και τη νίκη δυνατότητες καταγραφής της επικαιρότητας συστήματος, οι ικανοποιημένοι πελάτες, που να ανταποκρίνεται επιχειρήσεων και πολλά άλλα στοιχεία που δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως κύρος, έχουν τη μορφή συμβολών στην τουριστική επιχείρηση.

Η πιστοποίηση 7 YILDIZ θα είναι μια πολύ σημαντική αξία και θα συντάξει μια νέα διαδρομή προς τον κλάδο προκειμένου να αποκτήσει την αναγνωρισμένη δομή του οργανισμού και τις αποτελεσματικές προτιμήσεις των τουριστικών πρακτόρων στον τομέα του τουρισμού.