Οι πράξεις κατά των βασικών πεποιθήσεων του Ισλάμ είναι haram. Οι έννοιες Haram και halal είναι η ουσία της θρησκείας, και υπάρχει μια ρύθμιση στο Ισλάμ όπως σε κάθε θρησκεία. Το Nizam δεν είναι μια έννοια που θεωρείται μαζί με την ιδέα της απόλυτης ελευθερίας. Όταν υπάρχει εντολή, υπάρχουν κανόνες, εντολές και απαγορεύσεις. Αυτά φυσικά περιορίζονται στην ελευθερία. Είναι επομένως πολύ φυσικό να υπάρχουν όρια μεταξύ halal και haram.

Halal Πιστοποιητικό, αξιόπιστη, θρησκευτική γνώση και η συνειδητοποίηση της πλήρους, αξιόπιστη, αρμόδια δουλειά και αμερόληπτο όργανο, που ελέγχει την παραγωγή των οποίων υπόκειται σε πιστοποίηση, βάθρα της θρησκείας, ώστε να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με halal πρότυπα και, ως εκ τούτου, δεδομένης της συμμόρφωσης συναινέσεις ένα έγγραφο του παραδεκτού είναι μια ομάδα διαδικασίας εφαρμογής που περιέχει.

Υπάρχουν απαγορεύσεις σε όλες τις θρησκείες, το νόμο και τα ηθικά συστήματα. Στο Ισλάμ απαγορεύονται συμπεριφορές που θεωρούνται άσχημες και απαράδεκτες. Στην ανθρώπινη και κοινοτική ζωή, έχουν επιβληθεί ορισμένες απαγορεύσεις στο όφελος της ανθρωπότητας.

Το Halal αναφέρεται στον ελεύθερο χώρο που δεν απαγορεύεται. Στην ουσία της έννοιας του Χάαλλ, υπάρχει καλοσύνη για όσους δεν το κάνουν. αλλά Χαράμ είναι απαγορευμένη, και αυτός που το έχει κάνει θα μπουν στον πειρασμό. Μερικές από τις συμπεριφορές που θεωρούνται haram προέρχονται άμεσα από τον εαυτό τους. Για παράδειγμα, η κατανάλωση χοιρινού κρέατος ή η κατανάλωση κρασιού είναι το haram. Ορισμένες από τις συμπεριφορές που θεωρούνται haram είναι παρενοχλούνται όχι για τον εαυτό τους, αλλά για έναν εξωτερικό λόγο. Για παράδειγμα, είναι το haram να χρησιμοποιεί χρήματα σφετερισμένα ή να τρώει κλεμμένο ψωμί.

Ισλαμική θρησκεία Τα τρόφιμα που θεωρούνται haram είναι:

  • Αυθόρμητα ζώα. Απαγορεύεται η κατανάλωση ζώων που δεν έχουν κοπεί για ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις θρησκείες.
  • Ρέει αίμα. Το αίμα των ζώων που εσφάγησαν σύμφωνα με τους κανόνες για την ανανέωση απορρέει από μεγάλες ποσότητες. Αυτό το αίμα ρέει έξω είναι ένα haram να πίνουν και να φάνε.
  • Χοιρινό. Γενικά, οι χοίροι φέρουν πολλές ασθένειες επειδή τροφοδοτούνται σε βρώμικες συνθήκες.
  • Ζώα που δεν σφάζονται στο όνομα του Αλλάχ. Σύμφωνα με το Ισλάμ, είναι δυνατόν να τεθεί τέλος στη ζωή των ζώων, να τα ταΐσουν και μόνο στο όνομα του Αλλάχ.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, άλλα χερσαία ζώα που είναι halal και haram αμφισβητούνται μεταξύ των θρησκευτικών επιστημόνων. Για παράδειγμα, ζώα όπως βατράχια, χελώνες και καβούρια θεωρούνται haram για να προκαλέσουν αηδία. Τα περισσότερα πουλιά με γαϊδούρια, μουλάρια και άλογα, αρπακτικά εργαλεία για σκύλους και αρπακτικά νύχια θεωρούνται haram από κληρικούς.

Τι είναι το πιστοποιητικό τροφίμων Halal
Τι είναι το πιστοποιητικό τροφίμων Halal

Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μπουν στον πειρασμό με θρησκευτικές πεποιθήσεις και που θέλουν να τρέφονται με τροφή halal, θέλουν να είναι σίγουροι για τις δραστηριότητες των εταιρειών παραγωγής τροφίμων σχετικά με αυτό το θέμα, Halal Food StandardsΠροκάλεσε την εμφάνιση. Οι πελάτες και οι προμηθευτές που επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι τα τρόφιμα που παράγονται είναι halal ή όχι, τοποθετούνται σε αυτά τα προϊόντα. Πιστοποιητικό τροφίμων Halal άρχισε να ψάχνει για πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της Halal τα πρότυπα τροφίμων τηρούνται, αλλά το Halal Food Certificate αποδεικνύεται.

Δεν είναι μόνο η εγχώρια αγορά, αλλά και η πώληση τροφίμων εκτός της χώρας, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τους παραγωγούς να είναι το πιστοποιητικό τροφίμων Halal. Το έγγραφο αυτό δεν είναι μόνο ένα αξιόπιστο προϊόν, αλλά και μια μέθοδος εμπορίας για τους κατασκευαστές.

Σύμφωνα με τα πρότυπα της Halal Food, τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε ευνοϊκές συνθήκες όσον αφορά τις ανθρωπιστικές ανάγκες καθώς και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Για κάθε παραγόμενο προϊόν καθορίζεται ένας τύπος πιστοποιητικού. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί συναντώνται σε ένα κοινό έδαφος.

Το κύριο χαρακτηριστικό των προτύπων Halal Food είναι ότι όλες οι διαδικασίες ενός προϊόντος διατροφής, ξεκινώντας από την εισαγωγή πρώτων υλών στον καταναλωτή, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της ισλαμικής πεποίθησης. Όλα τα συστατικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ισλαμικά κριτήρια και τις ανθρωπιστικές απαιτήσεις όσον αφορά τόσο την πηγή όσο και τη μέθοδο παραγωγής.

Χαλάλ προτύπων για τα τρόφιμα, αλλά και GMP Good Manufacturing Practice συστήματος, GHP Ορθής Υγιεινής Πρακτικής συστήματος και Ανάλυση HACCP Κινδύνων και Σύστημα κρίσιμων σημείων ελέγχου πρέπει να παρέχει τις συνθήκες.

Από την άλλη πλευρά, όσο τα στάδια της παραγωγής, τα υλικά συσκευασίας και οι συνθήκες αποθήκευσης του προϊόντος αναμένεται να είναι σύμφωνα με τα ισλαμικά κριτήρια και τις ανθρωπιστικές απαιτήσεις.

Μια εταιρεία Πιστοποιητικό τροφίμων Halal έφερε πολλά οφέλη. Δεδομένου ότι τα προϊόντα, τα πρόσθετα, οι διαδικασίες παραγωγής, οι συνθήκες καθαρισμού και υγείας αυτών των εταιρειών ελέγχονται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, η επιχείρηση έχει αποκτήσει εμπιστοσύνη στην αγορά. Είναι επίσης ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους της. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθιστά την εταιρεία επίσης συμφέρουσα στο διεθνές εμπόριο.

Καθώς πληρούνται τα άλλα συστήματα ποιότητας, μειώνονται οι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της παραγωγής και μειώνονται τα κατασκευαστικά σφάλματα. Αυτό μειώνει τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.