Gıda sektöründe mal veya hizmet üreten kuruluşlar, öncelikle insan sağlığı bunu gerektirdiği için, sonrasında da uluslararası düzeyde rekabet olanağı bulmak için ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmaktadırlar. Bu sistemin kurulması ile birlikte, hem müşterileri karşısında hem iş yaptıkları tedarikçiler ve diğer firmalar nezdinde güven kazanmış olmaktadırlar.

Oldukça zahmetli ve çaba gerektiren bir çalışma olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulduktan sonra da kuruluşun bu sistemin standartlarını sürdürmeye devam etmesi gerekiyor. Doğal olarak böylesine kapsamlı bir sistemi kuran bir kuruluş, bu çalışmasını bir belge ile kanıtlamak da isteyecektir. Bunun için bu konuda akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarından birine başvurmak gerekiyor.

Bu şekilde, gıda üreticileri, tedarikçi firmalar, toptancı ve perakendeci firmalar, paketleme ve ambalaj malzemesi üreten firmalar, katkı malzemesi üreten firmalar, gıda ve yemek hizmeti veren firmalar, gıda taşıma, depolama ve dağıtım işleri yapan firmalar gibi gıda zincirine dahil olan çok sayıda kuruluşun, işletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmaları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaları mümkündür.

Belgelendirme kuruluşu, talep aldıkları firmaları önce denetime tabi tutacaktır. Bu denetim çalışmasında firmanın sistemi ne kadar düzgün kurduğuna ve yürüttüğüne bakılacaktır. Eğer istenilen koşullar sağlanmışsa firma için, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenecektir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, 2005 yılında kurulmuştur ve henüz bir revizyon geçirmediğinden, hala ilk belirlenen standartlar geçerlidir.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan firmalar, ürün kalitesini yükseltmiş olurlar. Üretim maliyetlerini düşürmüş, kaynak israfının önüne geçmiş olurlar. Aynı sorunlarla tekrar tekrar boğuşmak zorunda kalmazlar. Üretim hatalarının önüne geçilir ve üretim hızı arttırılır. Gıda israfının ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin önünde geçilmiş olur. Gıda güvenliği konusunda tüketici talepleri karşılanmış olur. Yasa ve yönetmeliklerle getirilen düzenlemeler atlanmadan uygulanmış olur. Dolayısıyla resmi denetimlerde problem yaşanmaz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen ya da bu konuda bilgi almak ihtiyacında olan kuruluşlar, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.