Bilinçli tüketiciler, gıda güvenliği konusunda da öncekine oranla çok daha duyarlıdırlar. Bu açıdan gıda güvenliği, herkes için artık mutlak ve değişmez bir kalite unsuru olarak kabul edilmektedir. Gıda üreten kuruluşlar da bu durumun farkındadır ve işletmelerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak için acele etmektedir. Bu konuda, yine bu ihtiyaç yüzünde ortaya çıkan HACCP standartları vardı ama 2005 yılında yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi HACCP standartlarının yerini almıştır ve gıda üretiminde sadece üretim aşamasını değil gıda zinciri olarak tanımlanan çok daha geniş bir faaliyet zincirinin tamamını göz önünde tutmuştur.

Hem ülke içinde hem de uluslararası piyasalarda yer edinmek isteyen gıda kuruluşları için ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almak neredeyse bir zorunluluk olmuştur.

Bu sistem sayesinde, olası tehlikeler önceden alınan önlemlerle en aza indirilir ve güvenilir gıda üretimi sağlanır. Bu şekilde hatalı üretimin önüne geçilir ve ürün kayıpları önlenir. Dolayısıyla üretim maliyetleri düşer. Etkili bir oto kontrol sistemi kurulmuş olur ve çeşitli risklere karşı zamanında önlem alınmış olur. Müşteri talebi artar ve kuruluşun ticaret gücü yükselir. Resmi mevzuata uyum sağlanmış olacağından denetimlerde sorun yaşanmaz.

Peki böyle bir sistemi kimler kurabilir? Çünkü gıda zinciri üzerinde çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Çok genel bir ifade kullanırsak, gıda zincirine doğrudan veya dolaylı bir şekilde katılan bütün kuruluşlar tarafından bu sistem kurulabilir. Ya da şu şekilde ifade edilebilir: gıda sektöründe yer alan veya bu sektör ile uzaktan veya yakından ilişkisi bulunan kuruluşlar Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilirler.

Peki kimlerdir bu kuruluşlar? Başta çiftçiler, yem üreticileri, hasatçılar, gıda üreticileri, gıda bileşeni üreticileri, gıda satıcıları, hazır yemek firmaları, gıda servisleri, temizlik hizmeti veren kuruluşlar ve gıda taşıyan, depolayan ve dağıtım yapan kuruluşlar geliyor. Bunlar gıda ile doğrudan ilişkili kuruluşlardır. Bir de temizlik maddeleri veren, malzeme sağlayan, paketleme malzemeleri veren ve gıda ile teması olan diğer malzemeler üreten, yani gıda ile dolaylı yoldan ilişkili kuruluşlar var. bu kuruluşlar da belge alabilirler.

Bu şekilde üretim çiftlikleri, balıkçılar, süthaneler, et, balık ve gıda işletmeleri, fırınlar, meşrubat, konserve ve dondurulmuş gıda üreticileri, restoranlar, büfeler, hızlı gıda zincirleri, hastaneler ve oteller de Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilecek kuruluşlardır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi alabilecek kuruluşlar konusunda daha fazla bilgi almak için, hatta bu belgeyi alabilmek için, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurulabilir.