Önemli olan insan sağlığıdır. Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların, üretim öncesinden başlayarak her aşamada bunu göz önünde tutmaları gerekiyor. Bu yüzden yasalar ve yönetmeliklerin getirdiği resmi düzenlemelerin yanında, bir de Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 2005 yılında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartları hazırlanmıştır.

Gıda üretimi yapan ve gıda sektöründe mal veya hizmet üreten bütün kuruluşların, faaliyetleri sırasında resmi düzenlemelere uymaları bir zorunluluktur. Ancak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmaları ve belge almaları bir zorunluluk değildir. Ancak buna rağmen hem beklenen nitelikte ve kalitede gıda üretimi yapmak hem de uluslararası piyasada rekabet koşullarını zorlayabilmek için, gıda üretiminde çalışan firmalar ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak istemektedirler.

Şimdi bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan kuruluşların, bundan nasıl bir yarar elde ettiklerine bakalım kısaca:

 • Belgeye sahip olmanın ilk büyük yararı, yukarıda da değinildiği gibi, firmaya uluslararası piyasada rekabet olanağı tanır.
 • Aynı zamanda iç piyasada, rakiplerden bir adım önde olunur.
 • Sistemsel yaklaşım sayesinde riskler daha etkin, hızlı ve dinamik olarak kontrol edilir.
 • Riskli noktalar önceden belirlendiği için üretim hatalarının önüne geçilir.
 • Gıda zehirlenmesi olayları tamamen önlenmiş olur.
 • Üretim hatalarının düşmesi üretim maliyetlerinin de düşmesini sağlar.
 • Kaynak israfının önüne geçilir ve bu israftan doğan maliyetler düşürülür.
 • Tüketicilerin gıda güvenliğine yönelik bütün talepleri karşılanmış olur.
 • Kuruluşta çalışan herkes, gıda güvenliği ve hijyen konularında bilinçlenmiş olur.
 • Gıda güvenliği standartları konusunda tedarikçiler, müşteriler, denetimciler, dağıtımcılar ve ilgili diğer taraflar ile etkin iletişim sağlanmış olur.
 • Üretim süreçleri dokümante edilerek kalite yaratılmış olur.
 • Yasa ve yönetmeliklerle getirilen resmi düzenlemelere uyulmuş olur.
 • Yasal düzenlemeler atlanmayacağı için, resmi denetimlerde sorun yaşanmaz.
 • Stok kontrolü daha etkin yapılır.
 • Dağıtım zamanlaması doğru yapılır.
 • Tüketici memnuniyeti sağlanır ve güven kazanılır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yararları konusunda daha fazla bilgi almak ihtiyacında olan firmalar, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.