Hem gıda üreten firmaların, hem tedarikçilerinin hem de tüketicilerin özellikle titizlendikleri bir konudur gıda güvenliği konusu. Gıda sektörü öncekine oranla şimdi çok daha fazla üretim ve servis süreçleri üzerinde durmaktadır. Bu bir taraftan insan sağlığı için olduğu kadar diğer taraftan gıda sektöründe mal ve hizmet üreten kuruluşların daha kazançlı olmaları için de önemlidir.

Bu yüzden, tüketicilerin uluslararası standartlara uygun, güvenilir, kaliteli ve sağlıklı ürünler almalarını sağlamak üzere, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuştur. Gerçi bu sistem kurulmadan önce de HACCP sistemi yürürlükteydi. Ancak bu sistem gıda sektöründe bütün gıda zincirini değil, sadece mal veya hizmet üretimi aşamasını kapsıyordu. Oysa sistemin sadece işletmede ürünün üretilmesini değil, tarladan başlayarak, son tüketiciye sunulmasına kadar, üretime hazırlanma, işlenme, paketleme, depolama, nakliye ve dağıtım gibi birçok aşamayı kapsaması gerekir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP sistemini de içine alacak şekilde kurulmuştur.

Bu yeni sistem uluslararası standartlar içerdiğinden sektördeki kuruluşlar ticaret hedeflerini artık global düzeyde belirleyebilirler. Aynı zamanda bu standartlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile birçok noktada paralellik gösterdiğinden Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile birlikte Kalite Yönetim Sistemi de kolayca kurulabilir. Bu yüzden Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kuran bir şirket, kurumsallaşma yolunda da adım atmış olmaktadır.

Artık eskiden olduğu gibi gıda üretiminin sağlıklı olup olmadığını anlamak için son üründeki kontroller yeterli kabul edilmemektedir. Çünkü gıda üretimi çok uzun bir süreçtir ve üretim aşamasının son adımında ortaya çıkan ürün üzerinde yapılacak kontroller ürünün ancak son aşamadaki hatalarını veya olası tehlikelerini gösterir.

Gıda üretiminin sağlıklı ve güvenli olması, üretim için gerekli ham maddelerin seçilmesine, kullanılacak katkı maddeleri ve yardımcı diğer maddelerin alınmasına, paketleme malzemelerinin seçimi ve kullanımına, tedarikçilerin değerlendirilmesi ve işletmeye kabulüne, ürünün stoklanması ve dağıtılmasına ve daha birçok faktöre bağlıdır. İşte ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi bütün bu üretim zincirinin tamamını kapsayan bir standartlar bütünüdür.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda, daha geniş bilgi almak isteniyorsa, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.