Bir mal üreten firmalar için, istenilen zamanda ve beklenen kalitede bir sevkiyat yapmak çok önemlidir. İşletmeler güvenlikli ve yeterli kapasitede depolama alanlarına, araçlarına, bilgisayar ve kontrol sistemlerine sahip olmak zorundadır. Depolama ve sevkiyat aşamaları, artık çağa uygun şekilde hızlı olmak ve teknoloji ile kontrol edilmek zorundadır. Kalite Yönetim Sistemini uygulayan işletmeler, gerek hammadde veya yarı mamul olarak satın alınan malların gerekse üretim sonrası için sevkiyat için bekletilen malların depoya giriş ve sevk işlemlerini, belirlenmiş prosedürler çerçevesinde yaparlar.

ISO 9001 Depolama ve Sevkiyat İş Akış Şeması, ürünlerin imalattan çıkması, depo alanına yerleştirilmesi, stoka alınması, sevkiyat listesinin alınması, stokta yeterli ürün yoksa üretim sürecinin başlatılması, sevkedilecek ürünlerin hazırlanması, paketlenmesi veya ambalajlanması, öncelik sırasında göre ürünlerin sevkiyata hazırlanması, ürün özelliğine ve sipariş koşullarına göre sevk aracının belirlenmesi ve yüklenmesi ve irsaliyenin düzenlenmesi gibi çeşitli aşamaların adımlarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

Aşağıda örnek olarak bir depolama ve sevkiyat iş akış şeması gösterilmiştir. Genel olarak şirketler bu şemaya benzeyen bir iş süreci uygulamaktadır. İş akış şeması üzerindeki bilgi alanları şu şekildedir:

  • Doküman no (İş akış şemasının numarası)
  • Yayınlanma tarihi (İş akış şemasının ilk yayınlandığı tarih)
  • Revizyon no (İş akış şemasının kaçıncı defa revize edildiği)
  • Revizyon tarihi (İş akış şemasının son revize edildiği tarih)
  • Sayfa no (İş akış şemasının sayfa sayısı)
  • Hazırlayan (İş akış şemasını hazırlayan kişinin adı soyadı ve ünvanı)
  • Kontrol eden (İş akış şemasını kontrol eden kişinin adı soyadı ve ünvanı)
  • Onaylayan (İş akış şemasını onaylayan kişinin adı soyadı ve ünvanı)

ISO 9001 Depolama ve Sevkiyat İş Akış Şeması’nın nasıl hazırlanacağı konusunda daha ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyulacak olursa, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanları her zaman yanınızdadır.


 

< Şirket logosu >

Depolama ve Sevkiyat İş Akış Şeması

Doküman no: İAŞ/999

Yayınlanma tarihi: 99/99/9999

Revizyon no: 999

Revizyon tarihi: 99/99/9999

Sayfa no: 9/99

Hazırlayan

<İsim, soyisim ve ünvan>

Kontrol eden

<İsim, soyisim ve ünvan>

Onaylayan

<İsim, soyisim ve ünvan>

         

 

 

ISO 9001 Depolama ve Sevkiyat İş Akış Şeması Sayfasının form çıktısı olarak aşağıdaki word belgesine bakabilirsiniz.
ISO 9001 Depolama ve Sevkiyat İş Akış Şeması