გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული პრობლემები და მსოფლიო ეკოლოგიური ბალანსის გაზრდის გაუარესება ხალხის შეშფოთება ჯანსაღი ცხოვრების და ჯანსაღი ჭამის შესახებ. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება დღეს უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს, ხოლო ამ სფეროში სტანდარტების განვითარება და მწარმოებელთა ფირმების სერტიფიცირება უფრო მეტ სიჩქარეს იძენს. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა არის სერტიფიცირების შესწავლის სტანდარტი.

კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ადამიანის, ცხოველთა და გაკეთდეს ისე, რომ არ დააზარალებს გარემოს ჯანმრთელობის, კონსერვაციის ამ ხოლო ბუნებრივი რესურსების და ცალსახა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და შემუშავდა, რათა უზრუნველყოს ისეთი პირობების შექმნას, რომელიც მას მდგრადი. ამავე დროს ბაზარზე, რომელიც მიზნად ისახავს უზრუნველყოფა საიმედო სოფლის მეურნეობის პროდუქცია.

კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა არ არის შემუშავებული ჯანსაღი საცხოვრებელი და კვების პირობების რეგულირება. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა ტექნიკით სოფლის მეურნეობის წარმოება შესაძლებელი გახადა მომავალი თაობებისათვის ბუნებრივი რესურსები, როგორიცაა ჰაერი, წყალი და ნიადაგი, სადაც მათ შეუძლიათ ჯანსაღი და ადეკვატური საკვები.

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია მოძრაობს ამ ცნობიერების, წარმოებისა და ვაჭრობის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა ჯანმრთელობის და რომელიც ახორციელებს საფუძველი და მიზანი დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების, ჩამოაყალიბა შეთანხმება, სადაც წესებს, რომლებიც დაკავშირებულია სურსათის უვნებლობის.

ჯანმრთელობისა და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების შესახებ შეთანხმება ეფუძნება ორ აპლიკაციას:

·         სურსათის უვნებლობა საფრთხის ანალიზი და კრიტიკული საკონტროლო წერტილები (HACCP, კრიზისული ანალიზი კრიტიკული საკონტროლო წერტილები)

·         სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისთვის კარგი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა (GAP, კარგი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა)

სურსათის მსოფლიო ორგანიზაცია (FAO) ასევე მუშაობდა კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპებზე.

შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებში მსხვილი საცალო ვაჭრობა მოვიდა და შეიქმნა ევროპის საცალო პროდუქციის სამუშაო ჯგუფი (EUREP). ევროპული საცალო პროდუქციის სამუშაო ჯგუფმა მომზადდა კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პროტოკოლი (EUREPGAP) კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპებზე ახალი ხილისა და ბოსტნეულის წარმოებაში.

მსოფლიო სასურსათო ორგანიზაცია (FAO) კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, უნდა იყოს მდგრადი სოციალურ გრძნობა სოფლის მეურნეობის წარმოების სისტემა, სისტემა, რომელიც ეფექტურად და მიიღოს ეკონომიკური თვალსაზრისით, უნდა იყოს სანდო, ადამიანის ჯანმრთელობის, განისაზღვრება, როგორც სტანდარტული უნდა იყოს გამოყენებული მკურნალობა მგრძნობიარეა გარემოს. მთავარი მიზანი უნდა იყოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გარეშე ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოს.

ამ თვალსაზრისით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ინტეგრირებული კულტურების მართვის ინტეგრირებული დანერგვის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის სისტემა, ინტეგრირებული Pest Management- ს მოითხოვს.

მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოვლენები ხდება მსოფლიოში, საჭირო გახდა ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა სტანდარტების დაცვა და განხორციელება. გარდა ამისა, ჩვენს ქვეყანაში ამინდის, წყლისა და ნიადაგის პირობების გარდა, კლიმატური პირობები უკიდურესად შესაფერისია და ჩვენი ქვეყანა სოფლის მეურნეობის ქვეყანაა და აუცილებელია კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის ჩატარება ადგილზე.

თუმცა, ის ფაქტი, რომ ტრადიციულ მეთოდებს ჯერ კიდევ იყენებენ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ჩვენს ქვეყანაში და კონსერვატიულ ქცევას და ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული მატერიალური უარყოფითობის გამო, გარკვეული პრობლემები სოფლის მეურნეობაში წარმოიშვა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა არალეგალური პესტიციდების გამოყენება და ქიმიური ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ექსპორტირებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით.

სურსათის, სოფლის მეურნეობისა და მეცხოველეობის სამინისტროს მიერ ჩატარდა კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა 2004- ში და შესწორებული იქნა 2010 კარგი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის რეგულირების განხორციელებაამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ნაბიჯად ითვლება. ამ რეგლამენტის მიზანია საერთაშორისოდ აღიარებული კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პრინციპებთან ერთად. ამგვარად, ყველა სახის სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, განსაკუთრებით ხილი და ბოსტნეული წარმოება დაიწყო. ამავე დროს, ამ პრაქტიკის წყალობით, მწარმოებლებმა უცხოურ ბაზრებზე მეტი კონკურენტუნარიანობა მოიპოვეს.

კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ტექნიკა, სფეროში შეგროვება პროდუქტის წარმოების შემდეგ, შემდგომ ეტაპზე, როგორიცაა სატრანსპორტო და შენახვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ჰიგიენური პირობები. კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის პროდუქტი ინახება სუფთა ამ ეტაპზე, აუცილებელია, რათა უზრუნველყოს ჰიგიენის უპირატესობა გადაკვეთა თვალწინ ინფექციის და ნებისმიერი პროდუქციის HACCP საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სტანდარტებს.

მაგრამ, პირველ რიგში, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ხარისხის, მიერ გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების მუშა წარმოების სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გათვალისწინება და ამ საკითხებზე, ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემა, ISO 14001 გარემოს დაცვის მართვის სისტემის და OHSAS 18001 ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემა იყენებს სტანდარტებს.

შეჯამება, ის არ ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას, რადგან არ შეიცავს მავნე ქიმიურ, ფიზიკურ და მიკრობიოლოგიურ ნარჩენებს. ანალოგიურად, წარმოების დროს აუცილებელი პირობების დაცვით წარმოება ხდება ბუნების ბალანსის დაზიანების გარეშე და გარემოს დაბინძურების გარეშე. ამავე დროს, უზრუნველყოფილია ქვეყნის სამართლებრივი რეგლამენტის დაცვა.

არა მხოლოდ ეს ითვლება მოგების, არამედ მწარმოებლებისთვის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის სერტიფიკატი ამასთან, კომპანიების ეროვნული და საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა იზრდება და მათი ახალი ბაზრის შესვლის შანსი იზრდება.

TÜRCERT არის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის სერტიფიცირების კვლევის ერთ-ერთი სერტიფიცირების ორგანო. TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანო მზად არის უზრუნველყოს ყველა სახის მომსახურება მათთვის, ვისაც სურს მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის შესახებ ან ვინც მოითხოვს სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის სერტიფიკატს.