TÜRCERT ტექნიკური კონტროლის და სერტიფიცირების კომპანია, ეროვნული და ის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და მიღებული განაცხადების დაკავშირებით სხვადასხვა მართვის სისტემები და სტანდარტების ფირმების პროდუქცია მართვა სერტიფიცირების მუშაობა, რათა წინასწარ აუდიტი და გასვლითი მუშაობა და რედაქტირება დოკუმენტების სახელით ორგანიზაციებს აკრედიტაცია , უნდა შემოწმების და ტესტირების საქმიანობა, რომელიც აუცილებელია შემდგომი მეთვალყურეობის აუდიტის საჭირო დროს ამ ინსპექტირების, რედაქტირება დოკუმენტები და ანგარიშები დაკავშირებული ამ საქმიანობას და იმისათვის, რომ უზრუნველყოს საჭირო ტრენინგი შექმნისა და ფუნქციონირების ყველა ამ სისტემის არის კომპანია დაარსდა.

ჩვენი მისია

ქვემოთ მოცემულია ქულები, TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანომისია:

 • საჭიროა სახელმწიფო ან კერძო სექტორის ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების სხვადასხვა მართვის სისტემების შექმნა.
 • ოპერაციის დროს, ამ კვლევებში დროს ან მის შემდეგ სისტემის საჭირო ზედა ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს საბაზისო მომზადების მართვის სისტემები, შიდა აუდიტორის სასწავლო, დოკუმენტაცია, სასწავლო და თვისებების მიხედვით სტატისტიკური პროცესის კონტროლის სასწავლო მართვის სისტემები, პრობლემის გადაჭრის ტექნიკა სასწავლო და ასე უწყვეტი გაუმჯობესება ტრენინგები.
 • ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების მოთხოვნის შემთხვევაში აუცილებელი სერტიფიცირების ღონისძიებების დადგენა, რომლებმაც შექმნეს თავიანთი მენეჯმენტის სისტემები და მდგრადი გახადა.
 • ჩამოყალიბების პერიოდში მართვის სისტემების და სერტიფიკაციის სამუშაოთა დაფარული ან უნდა განხორციელდეს შემდეგ დოკუმენტი უნდა გაკეთდეს შუალედურ აუდიტი და ინსპექტირება და ტესტირება უნდა გავაკეთოთ მათი მუშაობა და ბოლოს ამ სამუშაოს მოწყობა საჭირო დოკუმენტები და ანგარიშები.
 • შეძლებისდაგვარად განახორციელოს ყველა ეს სამუშაო სწორად და საიმედოდ,ძლიერი და კარგად განათლებული მენეჯერი და თანამშრომლები.
 • გულახდილად იყვნენ და მათი ნდობა მოიპოვონ ორგანიზაციებში.

ჩვენი ხედვა

ზემოთ და ზემოთ მისიის გააზრება TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანოს არსებობის მიზეზების შესახებ ხედვა შემდეგია:

 • კონფიდენციალობის პრინციპზე დათმობა არ ხდება სერტიფიცირების, გამოცდისა და ტესტური კვლევებისა და სწავლების სამსახურების საქმიანობაში.
 • მიუკერძოებლობის შენარჩუნება და ამ საქმიანობაში ობიექტური რჩება ინსპექტირების, ტესტირებისა და სერტიფიცირების საქმიანობის შენარჩუნებისას დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში, რომლებიც ემსახურებიან.
 • სრულად შეესაბამება სამართლებრივი რეგლამენტის, აკრედიტაციის წესების, ევროკავშირის დირექტივებისა და რეგულაციების მოთხოვნებს და ყველა სახის კანონმდებლობას, რომელსაც ექვემდებარება.
 • კლიენტზე ორიენტირებული მენეჯმენტის მიდგომის შესაფასებლად, კლიენტებს ემსახურება თანაბარი პირობებით და მომხმარებელთა კმაყოფილების შესაქმნელად.
 • კონკურენციის პირობებში, კონკურენციის შექმნის გარეშე, უსამართლოდ ვემსახურებით და ყოველთვის იცვლება მომსახურების ხარისხის დონე.
 • დინამიური ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს, აუმჯობესებს და ცდილობს დამატებითი ღირებულების შექმნას და სექტორის ლიდერი იყოს, რომელშიც იგი ახორციელებს.
 • უნდა იყოს მგრძნობიარე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვაზე და გაზიარება ორგანიზაციებთან ამ გაგებით.