IRCA დამტკიცებული აუდიტორის ტრენინგები მოცემულია სერტიფიკაციის კრიტერიუმების შესაბამისად IRCA / 2245 ხარისხის მართვის სისტემების აუდიტორის სასწავლო კურსისათვის. ეს კრიტერიუმები 9001 ISO ხარისხის მართვის სისტემის და მიიღოს მონაწილეობა სხვა სისტემები, რომელიც შეიძლება ინტეგრირებული ეს სისტემა მიზნად ისახავს უზრუნველყოს განვითარების ცოდნა და უნარები აუდიტორთა ყველა დონეზე. ამ დოკუმენტში ყველა მითითება ეფუძნება ISO სტანდარტებს.

კრიტერიუმები IRCA / 2245- ისთვის გარდა ამისა, IRCA- ს მიერ მომზადებული IRCA / 2145 და IRCA / 145 კრიტერიუმები ასევე შემუშავებულია ხარისხის მართვის სისტემების აუდიტორის ტრენინგებზე. აუდიტორებმა, რომლებიც ამ ტრენინგის დასრულებას მიაღწევენ, აუცილებელი პირობები, როგორც ხარისხის მართვის სისტემის აუდიტორი.

ამ სფეროში არსებულ აუდიტორთათვის მნიშვნელოვანია IRCA- ს მიერ დამტკიცებული ტრენინგები და აუდიტორის ან წამყვანი აუდიტორის მოწმობის მიღება. ამ ტრენინგის წყალობით მათ დაადასტურეს თავიანთი კომპეტენცია, რათა შეიმუშავონ და დაუკავშირდეთ მათთან დაკავშირებულ მენეჯმენტებს. კომპანიის მფლობელები, რომელთაც სურთ, შექმნან მენეჯმენტის სისტემა, რომელსაც სჭირდებათ საკუთარი სამუშაო ადგილები და ვისაც ამ სისტემის სერტიფიკატის მიღება შეუძლია, მონაწილეობა მიიღოს IRCA- ს მიერ დამტკიცებულ ტრენინგებში. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა მენეჯმენტის სისტემის ხელმძღვანელებმა ამ ტრენინგებშიც. ასევე მენეჯერებისათვის, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან უწყვეტი გაუმჯობესებაზე და დამატებით ღირებულებას მათი ორგანიზაციებში. IRCA- მ დაამტკიცა ტრენინგები ეს არის შესაფერისი.

IRCA დამტკიცებული მთავარი აუდიტორია სერტიფიცირების შემდეგ აუდიტორთათვის მნიშვნელოვანი უპირატესობა აქვს. ანუ,

  • IRCA ადგენს ძალიან მაღალ სტანდარტებს.
  • IRCA- ს სასწავლო პროგრამა ძალიან ძლიერია და IRCA- ს თანამშრომლები ექსპერტები არიან თავიანთ სფეროში.
  • IRCA- ს ტრენინგების პროგრამირებისას ისინი არაერთხელ მოწმობენ და აანალიზებენ. ეს ხელს უწყობს მონაწილეებს.
  • IRCA ტრენინგ პროგრამების მონაწილეებს ახალი ცოდნა და უნარები მოაქვთ.
  • IRCA- ს სპეციფიკური სწავლების მეთოდებია ის მეთოდები, რომლებიც მონაწილეებს შეუძლიათ მარტივად გამოიყენონ საკუთარი ორგანიზაციები.
  • ყველა IRCA დამტკიცებული სასწავლო დაწესებულებების აქვს სპეციალიზებული ტრენერები.
  • IRCA ტრენერები იყენებენ ტრეინინგ მეთოდებს, რომლებიც მოიცავს ყველა მონაწილეს.
  • ყოველწლიურად ათასზე მეტი 60 აუდიტორი მონაწილეობს მსოფლიოში ცნობილ IRCA- ს მიერ დამტკიცებულ სასწავლო პროგრამებში.
  • IRCA- ს პრესტიჟული და ბრენდის სახელი მნიშვნელოვანია მონაწილეთათვის მათი კარიერის გასაუმჯობესებლად და მათი კომპეტენციის დამტკიცება როგორც აუდიტორი.
  • საბოლოო ჯამში, IRCA- ს მიერ მიღებული ტრენინგის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია IRCA- ს სერტიფიცირებული აუდიტორი.

ლიდერთა ტრენინგებიმას შემდეგ, რაც IRCA დამტკიცებული და რეგისტრირებული ტრენინგი შინაარსისა და სერტიფიცირების მოთხოვნების თვალსაზრისით, აღიარებულია მსოფლიოს ძირითადი აკრედიტაციისა და სერტიფიცირების ორგანოების მიერ. ტრენინგის მთავარი მიზანია ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების პრინციპები და პრაქტიკა აუხსენოს აუდიტორებს ან ზედამხედველებს და ისწავლოს, თუ როგორ შეაფასოს ისინი ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან.

ზოგადად IRCA დამტკიცებული ხელმძღვანელი აუდიტორის ტრენინგები, ხუთი დღე ISO 9001 ხარისხის მართვის სისტემა, ISO 14001: სამდღიანი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემისთვის და სამი დღე ISO 2004: XXX ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემაში.

IRCA დამტკიცებული სასწავლო დაწესებულებების რეგულარულად აუდიტორიას მიერ IRCA. ამ გზით, უზრუნველყოფილია განათლების ხარისხის უწყვეტობა. IRCA- ს მიერ დამტკიცებული ტრენინგი IRCA- ს მიერ www.irca.org შეიძლება ჩაითვალოს.

თუ IRCA- ს სერტიფიცირებული სთხოვა დამატებითი ინფორმაცია ტრენინგების, სერტიფიცირების კვლევები, შემოწმების და გამოცდა ოპერაციების სფეროში კვლევები და საგანმანათლებლო მომსახურებას და ნიჭიერი ამ კუთხით და გამოცდილი მენეჯერები და თანამშრომლები TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანო, სწრაფად და მისცეს ჯანმრთელობის მომსახურება.