Ortam gaz ölçümleri, maden ocakları, kuyu, tünel, lağım, silo ve benzeri sınırlı ya da kapalı alan çalışmalarında karşılaşılan tehlikeleri önlemek için yapılmaktadır. Sınırlı alan, çalışma alanı olarak düzenlenen ancak sürekli kullanım olarak tasarlanmayan, giriş ve çıkışlar için sınırlı bir açıklığı olan, depo, silo, tünel gibi alanlarıdır. Kapalı alan ise, sürekli çalışmaya göre tasarlanmamış olan ve girişleri ve çıkışları sınırlı olan alanlardır.

Esistono due tipi di rischi in queste aree: pericoli atmosferici e fisici. I pericoli atmosferici riguardano la qualità dell'aria respirabile nelle aree di lavoro. I pericoli fisici, d'altra parte, sono legati agli strumenti e alle situazioni utilizzati nell'ambiente di lavoro.

Gazların ölçülmesi di solito effettuato in tre fasi. Il primo stadio è la misurazione della quantità di ossigeno nell'ambiente di lavoro. Per la misurazione dei gas infiammabili, i veicoli devono avere ossigeno. Oksijen düzeyi questi strumenti non possono dare risultati affidabili. Il secondo stadio è la rilevazione di gas e vapori infiammabili nell'ambiente di lavoro. Perché il pericolo di esplosione o incendio è più vitale dell'esposizione a gas tossici. Il terzo stadio è zehirli gazların ölçülmesid.

Çalışma alanlarında havalandırma sistemlerinin yetersiz olması veya bulunmaması durumunda, solunum için gerekli olan hava bileşimi yaşamsal sınırın altına düşer. Bunun nedenleri çok çeşitli olabilir. Ortamdaki biyolojik aktiviteler veya doğal maddelerin bozulması ya da yapısal sızıntılar, o bölgede zehirleyici veya yanıcı gazların ortaya çıkmasına ve birikmesine neden olabilir. Bu durum havadaki oksijen miktarını düşmesine neden olur ve çalışanlar bundan etkilenir. Bilinçsiz uyku hali, bazen de ölümcül durumlar ortaya çıkabilir. Bazı zehirli gazlar kokusuz ve renksiz olduğundan varlığı kolayca anlaşılamaz.

Pertanto, è necessario verificare che gli ambienti di lavoro siano sicuri utilizzando strumenti di misurazione e osservazione appropriati. Tuttavia, i gas hanno proprietà volatili. Pertanto, durante il campionamento e l'analisi, devono essere utilizzati metodi e strumenti conformi agli standard e le procedure devono essere eseguite molto rapidamente.

Gli specialisti dovrebbero verificare se l'ambiente di lavoro è sicuro per i dipendenti in uno spazio limitato o limitato. Le misure necessarie dovrebbero essere prese immediatamente in aree a rischio. In casi speciali, occorre prestare attenzione per garantire che i dipendenti dispongano di un equipaggiamento protettivo appropriato e che li usino.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre, işverenler, çalışma ortamının koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için, çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçümleri, test ve analizleri yaptırmakla yükümlüdür.

L'istituto di certificazione TÜRCERT, oltre a studi di certificazione e servizi di consulenza e formazione, fornisce anche servizi tecnici alle aziende in difficoltà. In questo contesto, puoi fare affidamento sull'organismo di certificazione TÜRCERT, che dispone di uno staff esperto ed esperto nella misurazione del gas ambientale e altri studi di test simili.