Avrupa Birliği, ürünlerin risk gruplarına göre bir sınıflandırmaya gitmiş ve bu ürünlerin güvenlik, çevre, sağlık ve tüketici koruma standartlarına uyumlu olmasını sağlamak üzere bir takım yönetmelikler çıkarmıştır. Bu yönetmelikler topluca 23 ürün grubu ile ilgilidir ve genel olarak Yeni Yaklaşım Direktifleri olarak ifade edilmektedir. Bu direktiflerin konuları esas alındığında, CE Belgesi’nin hangi üretici firmalar tarafından alınabileceği ortaya çıkmaktadır.

CE Belgesi alabilecek ya da ürünlerine CE işareti koyabilecek firmalar şu şekilde sayılabilir:

 • Alçak gerilim cihazları üreten firmalar
 • Basit basınçlı kaplar üreten firmalar
 • Gaz yakan aletler üreten firmalar
 • Sıcak su kazanları üreten firmalar
 • Elektromanyetik özellikte mallar üreten firmalar
 • Makina üreten firmalar
 • Sivil kullanım için patlayıcı üreten firmalar
 • Otomatik olmayan tartı aletleri
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipman üreten firmalar
 • Asansör üreten firmalar
 • Dondurucu üreten firmalar
 • Basınçlı kaplar üreten firmalar
 • Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar üreten firmalar
 • Tıbbi cihazlar üreten firmalar
 • In vitro tıbbi tanı cihazları üreten firmalar
 • Oyuncak üreten firmalar
 • Gezi amaçlı tekne üreten firmalar
 • İnşaat malzemeleri üreten firmalar
 • Kişisel korunma donanımları üreten firmalar
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları üreten firmalar
 • Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araç üreten firmalar

Bu üretici firmalar, ürünlerin risk derecelerine bağlı olarak ya kendileri ürünlerin üzerine CE işaretini koyarlar ya da bir onaylama kuruluşu tarafından denetlendikten sonra bu denetim sonuçlarına göre ürünlerin üzerine CE işaretini koyarlar.

Avrupa Birliği, CE işaretleme uygulamasında ürünleri risk gruplarına göre A’dan H’ye kadar sınıflandırmıştır.

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında, CE İşaretleme Sistemi’nin ülkemizde etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, 2002 yılında, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair bir yasa ve bu yasaya dayanılarak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik çıkarılmıştır.

CE İşaretleme Sistemi’ni hangi üretici firmaların kurabileceği ve CE Belgesi’ni hangi tür firmaların alabileceği konusunda daha açıklayıcı bilgi almak için, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyiniz.