CE İşaretleme Sistemi’nde belgelendirme çalışmalarının iki yönü bulunmaktadır. Hangi yönde belgelendirme olacağı tamamen ürünün risk derecesine bağlıdır.

Avrupa Birliği, CE işaretleme uygulamasında ürünleri risk gruplarına göre A’dan H’ye kadar sınıflandırmıştır. CE işaretleme çalışmalarında kullanılan modüler yapıdaki risk grupları aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

 

Ürün

 

A

B

G

H

 

C

D

E

F

 

CE

 

A: Üretimin iç kontrolü

B: Tip incelemesi

C: Tipe uygunluk

D: Üretim kalite güvencesi

E: Ürün kalite güvencesi

F: Ürün doğrulaması

G: Ürün doğrulaması

H: Tam kalite güvencesi

               

 

Avrupa Birliği, ürünlerin bu risk gruplarına göre güvenlik, çevre, sağlık ve tüketici koruma standartlarına uyumlu olmasını sağlamak için de Yeni Yaklaşım Direktifleri olarak isimlendirilen bir takım yönetmelikler çıkarmıştır.

CE belgelendirme çalışmaları işte bu risk grupları ve Yeni Yaklaşım Direktifleri esas alınarak yapılmaktadır.

Kaliteye yönelik diğer sistemlere göre CE İşaretleme Sistemi belgelendirme süreci oldukça farklı bir yol izlemektedir. Çünkü burada üretici firmaya inisiyatif bırakılmıştır. Yukarıda açıklanan risk grupları içinde, riski daha düşük olan ürünlerde üretici firma kendisi gerekli teknik dosyayı hazırlamakta ve sistemin gereklerine uygun üretim yaptığına kendisi karar vermekte, ürünün zorunlu güvenlik, çevre, sağlık ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirten beyannameyi kendisi hazırlamakta ve ürün üzerine CE işaretini kendisi koymaktadır.

Ancak açıklanan risk grupları içinde, riski daha yüksek olan ürünlerde üretici firma bir onaylama kuruluşuna başvurmak zorundadır. Bu tür ürünler için, üretici firma yine teknik dosya hazırlayacaktır ama hazırlayacağı ürün uygunluk beyannamesi yeterli olmayacaktır. Mutlaka bir onaylama kuruluşuna müraacat etmesi ve bu kuruluş tarafından ürünlerinin denetlenmesi gerekmektedir. Ancak ve denetleme sonucuna göre ürün üzerine CE işareti konulabilir.

Avrupa Birliği tarafından çıkarılan Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne göre, üretici firma Avrupa Birliği’ne üye bir ülke olsa da olmasa da pazara ilk defa sunulacak bütün yeni ürünler CE işaretini taşımak zorundadır. Bunun yanında pazara sunulacak kullanılmış ürünler ile tümden yenilenmiş ürünler için de bu esas geçerlidir.

CE İşaretleme Sistemi belgelendirme süreci konusunda daha fazla bilgi almak, hatta CE Belgesi’ne sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yöneticilerine ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.