Sadece Avrupa Birliği ülkeleri arasında değil, dünyanın diğer ülkelerinden de Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ürün satışlarında, firmalar aynı üye ülkedeki bir firma gibi, ürünlerin üzerine CE işaretini koymak zorundadır. Ürünlerini Avrupa Birliği pazarına sunarken, ürünlerin tasarımında ve üretiminde Yeni Yaklaşım Direktifleri hükümlerine uygun faaliyet göstermelidir. Ayrıca ürünlerin gerekli uygunluk değerlendirme süreçlerini bu direktiflere uygun şekilde gerçekleştirmelidir.

Eğer üretici firma veya onun temsilcisi, Avrupa Birliği içinde değilse, bu sorumluluk birlik içindeki ithalatçı firma üzerindedir. Bu demektir ki üçüncü dünya ülkelerinden Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ürün satışlarında, CE işareti sorumluluğunu ithalaçı firma yerine getirecektir. Kısaca birlik dışından mal ihraç eden firma veya birlik içindeki ithalatçı firma, ürünlerin Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.

Avrupa Birliği Komisyonları tarafından çıkarılan direktifler ile, çok sayıda ürünün sağlık ve güvenliği açısından standartlar getirilmiş ve bu sayede bu ürünlerin Birlik içinde serbest dolaşımı sağlanmıştır. Bu kapsamda uygulamaya alınan CE işareti, Arupa Birliği tarafından 1985 yılında benimsenen Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Yönetmelikleri’nde yer alan ürünlerle ilgilidir. Bu ürünlerin ilgili direktiflerdeki temel gereklere uygun olduğu ve gerekli işlemlerden geçtiği CE işareti ile kanıtlanmış olmaktadır.

2002 yılında itibaren bu direktif ve yönetmelikler, ülkemizde de uygulamaya alınmıştır.

CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktifleri şunlardır:

 • Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Asansör Yönetmeliği
 • LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği
 • Makine Emniyeti Yönetmeliği
 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 • Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
 • Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

CE Belgesi almak isteyen kuruluşlar için danışmanlık hizmeti veren belgelendirme kuruluşlarından biri de TURCERT firmasıdır. Bu belgenin ne olduğu, nasıl alınacağı ve ne işe yaradığı gibi konularda daha açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.