CE İşaretleme Sistemi, aslına bakılırsa Avrupa Birliği tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerinden oluşmaktadır. Bu yönetmelikler, 23 grup üründen kaynaklanan tehlikeleri kapsamaktadır. CE İşaretleme Sistemi uygulamasına geçen her ülke, daha önce çıkardığı ulusal yasal düzenlemelerin yerine artık bu direktifleri esas almış olmaktadır. Üretici firmalar, Avrupa Birliği pazarlarına ürünlerini sunarken, bu ürünlerin üretim süreçlerinin her aşamasında, ilgili yönetmeliklerin hükümlerine uygun hareket etmek ve bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. CE işaretinin zorunlu tutulduğu 23 ürün grubundaki ürünlerin, CE işareti olmadan Avrupa Birliği ülkelerine satışı mümkün değildir.

Ülkemizde de 2002 yılından itibaren bu yönetmelikler uygulamaya alınmıştır. Artık ülkemizde bu ürün gruplarına giren ürünlerin, Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarına CE işareti olmadan girişi mümkün olmadığı gibi, ülkemiz içinde de piyasaya sürülmesi mümkün değildir.

CE İşaretleme Sistemi kapsamını, bu yönetmelikler belirlemektedir. Avrupa Birliği tarafından Yeni Yaklaşım Direktifleri olarak yayınlanan ve CE işareti gerektiren 23 ürün grubu ile bu ürün gruplarının Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olmasından sorumlu kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumlu olduğu ürün grupları:

 1. Alçak gerilim cihazları
 2. Basit basınçlı kaplar
 3. Gaz yakan aletler
 4. Sıcak su kazanları
 5. Elektromanyetik uyumluluk
 6. Makinalar
 7. Sivil kullanım için patlayıcılar
 8. Otomatik olmayan tartı aletleri
 9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 10. Asansörler
 11. Dondurucular
 12. Basınçlı kaplar
 13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü
 14. Floresan lambalarda enerji etkinliği

Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu olduğu ürün grupları:

 1. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar
 2. Tıbbi cihazlar
 3. In vitro tıbbi tanı cihazları
 4. Oyuncaklar

Diğer kuruluşların sorumlu olduğu ürün grupları:

 1. Gezi amaçlı tekneler (Denizcilik Müsteşarlığı)
 2. İnşaat malzemeleri (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)
 3. Kişisel korunma donanımları (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 4. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları (Telekomünikasyon Kurumu)
 5. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

CE Belgesi’ne sahip olmak isteyen firmalar, sistemin standartları ve kapsamı konusunda daha fazla açıklayıcı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.