CE belgelendirme çalışmalarında üretici firmalar, ürünün risk derecesine bağlı olarak farklı yollar izledikleri için durumu iki farklı açından değerlendirmekte yarar var.

Avrupa Birliği’nin uygulamaya koruduğu Yeni Yaklaşım Direktifleri, ürünleri taşıdıkları riskler bakımında gruplandırmıştır. Bazı ürünler düşük riskli bulunurken bazı ürünler yüksek riskli olarak kabul edilmiştir.

Eğer Avrupa Birliği piyasalarına sunulacak ürün düşük riskli ise, üretici firmanın hazırlayacağı teknik dosya ve ürün uygunluk belgesi, ürün üzerine CE işaretini koyması için yeterli olmaktadır. Üretici firmanın düzenleyeceği beyanname (yani CE Belgesi), ürünün can ve mal güvenliği taşıdığını, insan sağlığı için tehlikeli olmadığını, çevreye zarar vermediğini ve enerji tasarrufuna önem verdiğini garanti etmektedir. CE Belgesi için başka bir evraka da gerek yoktur.

Ancak Avrupa Birliği piyasalarına sunulacak ürün yüksek risk taşıyorsa bu durumda üretici firmanın bir onaylama kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bunu yapmak için üretici firmanın yine teknik dosya hazırlaması mutlaka gerekiyor. Onaylama kuruluşu, teknik dosya içinde, ürünün genel tanımlamasını, ürün tasarım çalışmalarına ait çizimleri, üretim süreçlerini, ürüne ait teknik koşulların listesini, ürünün ilgili Direktif’te öngörülen temel gerekleri karşılayacak kalite değerlerini ve ürünün test belge ve raporlarını görecek ve bu dosyayı esas alarak kararını verecektir. Teknik dosya içinde yine ürünün güvenlik, çevre, sağlık ve tüketici koruma standartlarına uyumlu olduğunu açıklayan üretici firma tarafından hazırlanmış beyanname olacaktır. Ancak ürün yüksek risk grubunda olduğu için bu beyanname CE Belgesi anlamını taşımayacaktır.

Onaylama kuruluşları, ürünlerin test, muayene ve belgelendirme çalışmalarını yapmak üzere üye ülkeler tarafından yetkin bulunan ve Avrupa Birliği Komisyonu’na bildirilen ve uygun görülürse Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde duyurulan kuruluşlardır. Ülkemizde de onun üzerinde onaylanmış kuruluş faaliyet göstermektedir. Onaylanmış kuruluş olmak için tek koşul, ilgili yönetmeliklerdeki gerekliliklerin yerine getirilmiş olmasıdır.

Onaylama kuruluşu karar vermek için gerekiği takdirde üretici firmadan başka bilgi ve belgeler de talep edebilir.

CE İşaretleme Sistemi belgelendirme çalışmalarında hangi evrakın hazırlanması gerektiği konusunda daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyiniz.