ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin standart kapsamında temel olarak şu başlıklar bulunur:

  • Kalite yönetim sistemi
  • Yönetim sorumluluğu
  • Kaynak yönetimi
  • Ürün gerçekleştirme
  • Ölçme, analiz ve iyileştirme

ISO 9001 standardı, bir kuruluşun uygun ürün tasarımı ve üretimi konusunda yeterli olduğunun gösterilmesi gereken durumlarda kullanılan kalite koşullarını göstermektedir. Bu koşullar mal veya hizmet üretiminin tasarımı çalışmalarından başlayarak satış sonrası servis hizmetlerine kadar her aşamada uygunsuzlukların önlenmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yöneliktir.

Kalite yönetim sistemi, hem genel koşulları hem de dokümantasyon koşullarını içermektedir.

Yönetim sorumluluğu mal veya hizmet üretimi sırasında kaliteyi etkileyen faaliyetleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan bütün çalışanların sorumluluk, yetki ve düzeylerini belirlemeye yöneliktir. Bu başlık altında, müşteri odaklılık, yönetimin taahhüdü, planlama, sorumluluk, yetki ve iletişim, kalite politikası ve yönetimin gözden geçirmesi alt başlıkları bulunmaktadır.

Kaynak yönetimi konusunda kuruluş, insan kaynakları, altı yapı gereksinimleri ve çalışma ortamı bakımında bütün kaynak ihtiyaçlarını tespit etmiş ve bu ihtiyaçlara uygun kaynağı sağlamış olmalıdır. Bu arada yönetimin, yapılan işin performansını ölçecek ve kuruluş içi kalite konrollerini yapacak eğitilmiş kadrolara da sahip olması gerekiyor.

Ürün gerçekleştirme, mal veya hizmetin üretilmesi faaliyetleri ile ilgili olarak üretimin planlanması, müşteri ile ilişkili süreçlerin belirlenmesi, tasarım ve geliştirme çalışmaları, satın alma faaliyetleri ve üretilen mal veya hizmetin sunulması çalışmalarının bütününü ifade etmektedir.

Ölçme, analiz ve iyileştirme konusu ise kuruluşun faaliyetleri ile ilgili her aşamada ölçülebilir değerlerin gözlenmesi, incelenmesi ve bu sırada uygun olmayan ürün veya hizmetin kontrol edilmesi, verilerin analiz edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının zamanında yapılabilmesi faaliyetlerini içermektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran bir kuruluş, kalite politikasını belirlemiş, kalite için hedeflerini açıklamış ve bu konuda yapacaklarını tespit etmiş ve dokümante etmiş olmalıdır. Bunların bütünü, kuruluşun kalite politikasını belirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi edinmek isteyen kuruluşlar, sistemin standartları ve kapsamı konusunda daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.